Regulament concurs Recenzii

Regulamentul concursului

"Scrie o recenzie si poti castiga un voucher de cumparaturi de 150lei"

organizat de Unick International pe www.unick.ro

perioada de desfasurare: 01.05.2024 - 31.05.2024

 

Art. 1 - Obiectul concursului

1.1. Scopul concursului este promovarea produselor si serviciilor oferite de Unick International catre clientul final. Participand la concurs acceptati integral regulile si conditiile de mai jos

1.2 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii.

 

Art.2 - Organizatorul

Unick International S.R.L. cu sediul in Bucuresti, numarul de ordine la Reg Comertului J40/7581/2004, CUI RO16414270 organizeaza un concurs de recenzii online .

 

Art. 3 - Durata si locul de desfasurare al concursului

3.1. Concursul este organizat in perioada 01.05.2024 - 31.05.2024

3.2. Participa recenziile eligibile (recenzia trebuie sa reflecte experienta ta cu produsul achizionat si sa fie relevant si pentru alti cumparatori, nu se publica reviewuri care contin limbaj ofensator, fac referire la alte produse/branduri sau comentarii referitoare la pret) adaugate pe www.unick.ro sau pe pagina de google a companiei noastre in aceasta perioada. Pentru detalii referitoare la modul in care puteti posta recenzii va rugam sa accesati pagina : https://www.unick.ro/concurs-recenzii

3.2. Tragerea la sorti va avea loc pe data de 03.06.2024. Rezultatul va fi comunicat castigatorului prin email in maxim 24 ore dupa tragerea la sorti. Acesta va primi un voucher in valoare de 150lei (TVA inclus), voucherul poate fi folosit pentru achizitionarea de produse exclusiv de pe www.unick.ro, nu este transmisibil, nu este divizibil si nu se ofera rest (daca valoarea comenzii este mai mica decat valoarea voucherului).

 

Art.4 - Dreptul de participare

4.1. Pot participa la concurs numai persoanele fizice care au implinit 18 ani, care au domiciliul sau resedinta in Romania si care au cumparat online un produs de pe site-ul www.unick.ro in ultimele 3 luni calculate de la data terminarii concursului. Dupa aprobarea recenziei sunteti inscrisi automat in concurs.

4.2. Nu pot participa la concurs angajatii organizatorului sau rudelor acestora.

4.3. Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa detina un cont de client creat pe site-ul www.unick.ro

- sa fi achizitionat online un produs in ultimele 3 luni (calculate de la data terminarii concursului)

- sa adauge o recenzie (review) pe siteul www.unick.ro in perioada mentionata, pentru o sansa de castig

- sa adauge o recenzie (review) pe contul companiei noastre de pe google.com, pentru a 2-a sansa de castig

4.4. Prin participarea la Concurs, participantii isi dau acordul expres ca Organizatorul sa foloseasca datele personale in scopul indeplinirii obligatiei de a face public castigatorii.

4.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nici un fel de informatie falsa furnizata de participanti, precum si pentru prelucrarea informatiilor astfel furnizate.

4.6. Prin inscrierea in concurs, participantul confirma ca a citit si inteles toate conditiile prezentului regulament si ca le accepta intocmai.

4.7. O persoana fizica poate fi desemnata castigatoare o singura data, independent de numarul de inscrieri avute in cadrul concursului. Un review poate fi folosit doar la o extragere, nu si la extrageri ulterioare.

 

Art. 5 - Mecanismul desfasurarii concursului

5.1. Inscrierea participantilor va avea loc in perioada 01.05.2024 - 31.05.2024, urmand ca extragerea sa aibe loc pe data de 03.06.2024.

5.2. Pentru efectuarea extragerii castigatorului într-un mod transparent si impartial, vom folosi serviciul independent www.random.org.

5.3. Castigatorul va fi instiintat prin email in maxim 24 ore dupa tragerea la sorti. Castigatorul trebuie sa ne contacteze in maxim 48 ore pentru a intra in posesia voucherului. Pentru a fi validat, participantul trebuie sa indeplineasca dreptul de participare de la articolul 4.

5.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda
a Campaniei, abuz sau care ar putea prejudicia imaginea Organizatorului sau afecta costurile
campaniei.

5.5. Recenziile care au fost folosite la inscrierea in concurs nu pot fi folosite pentru concursurile ulterioare.

 

Art.6 - Prelucrarea datelor personale

6.1. Prelucrarea datelor personale se realizeaza cu scopul de a acorda posibilitatea de a
raspunde invitatiei de participa la concurs si de a fi desemnat castigator iar ulterior pentru
acceptarea si intrarea in posesie a premiului. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi
realizata în mod legal, cu respectarea principiilor de prelucrare prevazute de legislația specifica (prevederile Regulamentului UE 2016/679), in vederea participarii la aceasta campanie, validarii castigatorilor si atribuirii premiilor si in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce-i revin Organizatorului. Datele castigatorilor vor fi stocate pe perioada impusa de lege pentru pastrarea documentelor justificativ contabile cu respectarea confidentialitatii si a legii privind arhivarea, in scopul dovedirii in fata autoritatilor fiscale romane a indeplinirii obligatiilor legale.

6.2. Prin inscrierea in acest concurs, participantii sunt de acord în mod expres cu prevederile
prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si
prenumele sa fie facute publice.

 

Art.7 - Intreruperea Concursului

7.1. Concursul poate inceta inainte de implinirea duratei concursului in cazul producerii
unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din
motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune condiții a concursului.

7.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau
remediat de catre Organizator în conditii obiective si cu eforturi financiare proportionale cu
scopul urmarit prin concurs. Concursul poate inceta inclusiv ca urmare a imposibilitatii
Organizatorului de a-si indeplini obligatiile asumate, ca urmare a unor motive independente de
vointa sa.

7.3. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi
suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice
in prealabil o astfel de situatie.

 

Art.8 - Litigii

8.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la concurs se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente .

8.2. Eventualele reclamatii legate de organizarea si derularea concursului se vor putea
trimite pe urmatoarea adresa: office@unick.ro pana la data finalizarii concursului. După aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

 

Art.9 - Alte clauze

9.1. Premiile neacordate din motive independente de vointa Organizatorului raman in
proprietatea acestuia.

9.2. Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale si aplicabile tuturor participantilor